Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 971
  • Tất cả: 255 419
Đăng nhập
Tổ chức đăng tải chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên phương tiện thông tin đại chúng

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 26/4/2021 về việc tổ chức đăng tải chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, việc đăng tải chương trình hành động bắt đầu thực hiện từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 07 giờ ngày 22/5/2021). Cách thức tiến hành theo hình thức trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố; đăng tải chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể, đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu về thành phố, thực hiện phỏng vấn trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng gắn với thời gian các đồng chí về tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại thành phố. Thời gian, chương trình cụ thể do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Tổng biên tập Báo Hải Phòng chuẩn bị và báo cáo với Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố. Đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV do thành phố giới thiệu và các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng chủ động liên hệ, thống nhất với ứng cử viên về thời gian, chương trình cụ thể để thực hiện phỏng vấn.

Việc đăng tải chương trình hành động trên Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng tin tức thành phố, Trang Thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử thành phố thực hiện đối với tất cả những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thời gian đăng tải chương trình hành động ngay sau khi các ứng cử viên hoàn thành tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 gửi chương trình hành động của mình đến Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng tin tức thành phố, Trang Thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông) để thực hiện đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai các nội dung Kế hoạch đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng tin tức thành phố, Trang Thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử thành phố để thực hiện nhiệm vụ theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thông tin có nội dung xấu, lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác. Thực hiện đăng tải chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên Cổng tin tức thành phố, Trang Thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử thành phố theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo Kế hoạch đến những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng xây dựng chương trình, kịch bản cụ thể, chủ động thống nhất với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 để thực hiện việc phỏng vấn, trả lời phỏng vấn và thực hiện phát sóng, đăng tải theo quy định; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ động đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ động phối hợp và cung cấp thông tin liên quan đến hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 để các cơ quan thông tin đại chúng thành phố kịp thời đưa tin.

Sở Tài chính bố trí kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông, đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng tin tức thành phố, Trang Thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử thành phố để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. (nguồn Cổng TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông)

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hải Phòng
Địa chỉ: Số 1 Lương Văn Can, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email: chicucpctnxh@haiphong.gov.vn
Giấy phép số: 04/GP-STTTT, ngày 05-6-2018, Sở Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng - Chi cục trưởng, Trưởng Ban biên tập
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng